Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Michal Čáda, Keramika Čádovi

Zengrova 11, Praha 6,160 00

www.keramikacadovi.cz

Společnost: Keramika Čádovi

Se sídlem: Zengrova 2157/11,Praha 6,160 00

IČ/DIČ: 41144481/CZ5806230254

E-mailová adresa: ateliercadovi@seznam.cz

Telefonní číslo: +420 607821328

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*) 

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

 

 

 

 

V   ..,................       , Dne ................

 

    (podpis)

______________________________________

    Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Zpět do obchodu